tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
RADIONICE KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA
tip Savjet

RADIONICE KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA

19.11.2018.

Dobra komunikacija pretpostavka je dobrih međuljudskih odnosa.

Iako se komunikacija sama po sebi čini jednostavna, često puta dovodi do nerazumijevanja što može uzrokovati konflikte i frustracije u odnosima s ljudima. Iz tog razloga osmišljene se ove dvije radionice na temu ključnih aspekata komunikacije: aktivnog slušanja i neverbalne komunikacije.

Broj sudionika je ograničen te je obavezna prijava. Moguće se prijaviti na samo jednu ili obje radionice uz uvjet da si student.

Prijaviti se možeš niže na linku putem Facebooka ili na mail savjetovanje@unist.hr.

Voditeljica radionica je Antonia Peroš, dipl.psih.

Aktivno slušanje

22.11. 18-19:30h

Bez aktivnog slušanja, nema dobre komunikacije stoga ćemo proći zašto je važno slušati te na koji način reći što stvarno želimo ili ne želimo. Na radionici ćeš imati priliku proći kroz osnovne tehnike aktivnog slušanja te neke od njih primijeniti kroz vježbe.

Neverbalna komunikacija

29.11. 18-19:30h

Prema nekim istraživanjima, neverbalna komunikacija ima veću važnost od verbalne u odnosu 90:10 posto. Polaznici će naučiti zašto više obraćamo pažnju na način na koji ljudi govore, nego na to što govore. Kroz primjere ćemo proći različite dijelove neverbalne komunikacije (npr. što nam govore lice i tijelo u komunikaciji).

Prijavi se