tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
SUBVENCIJA PRIJEVOZA STUDENATA S INVALIDITETOM
tip Savjet

SUBVENCIJA PRIJEVOZA STUDENATA S INVALIDITETOM

24.01.2019.

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak donijela je odluku o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2018./2019.

Utvrđena visina mjesečnog iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2018./2019. u iznosi 1.500,00 kuna.

Sredstva za novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 30. lipnja 2019. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za akademsku godinu 2018./2019.

Prijavi se