tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
2. EUROPSKI SEMINAR STUDENATA VETERINARSKE MEDICINE
14.-17.6.2018. , Zagreb
event Događaj

2. EUROPSKI SEMINAR STUDENATA VETERINARSKE MEDICINE

25.05.2018.

U razdoblju od 14. do 17. lipnja 2018. na Veterinarskom fakultetu Svuečilišta u Zagrebu održat će se Europski seminar studenata veterinarske medicine (EVSS).

Seminar je namijenjen studentima veterinarske medicine iz svih europskih zemalja i doktorima veterinarske medicine koji time daje naglasak na povezivanju („networking“) na međunarodnoj razini.

Ovaj skup zamišljen je u obliku predavanja i radionica na kojima će se obrađivati aktualne teme iz svijeta veterine. Teorijski dio seminara podijeljen je u tri dijela: Divlje životinje (Wildlife), Klinički slučajevi (Clinical Case Reports) i koncept „Jedno zdravlje“ (''One Health'') dok će kroz praktični dio seminara sudionici moći unaprijediti postojeće i steći nove, inovativne vještine kroz niz kreativnih i interaktivnih radionica. Unaprjeđenjem obrazovanja i suradnje, kao i proširenjem znanja, osigurava se veća učinkovitost zdravstvenog sustava. Osim formalnih oblika učenja, organizirat će se i rasprava na temu osobnih stajališta o programu i kvaliteti studija veterinarske medicine u zemljama sudionika i mogućnostima poboljšanja istoga.

Provedbom ovog projekta očekujemo da će svaki sudionik usavršiti postojeće i steći nove vještine u svijetu veterinarske medicine. Također očekujemo i uključivanje većeg broja novih studenata u znanstveno-istraživački rad čije ćemo publikacije pratiti te u konačnici organizirati dodjelu nagrada za najuspješnije radove. Na kraju projekta i 6 mjeseci po završetku seminara provest će se ankete kako bi se uvidio stvarni utjecaj projekta na nivo stručnosti studenata i koristi koje su im novostečene vještine donijele.

Ovim putem, u ime Organizacijskog odbora EVSS i Udruge IVSA  pozivamo sve studente i veterinare da svojim dolaskom poprate ovaj važni događaj i ujedno unaprijede svoje znanje i vještine iz područja naše struke.