tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
DANI OTVORENIH VRATA FILOZOFSKOG FAKULTETA 2018.
23. i 24.2.2018. , Zagreb
event Događaj

DANI OTVORENIH VRATA FILOZOFSKOG FAKULTETA 2018.

16.02.2018.

Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 23. i 24. veljače 2018. Program se u petak održava od 12 do 18 sati, a u subotu od 10 do 16 sati.

Ako se pitaš zašto studirati na FFZGu evo nekih prijedloga, a cjelokupni program Dana otvrenih vrata potraži niže na linku.

KNJIŽNICA FILOZOFSKOG FAKULTETA

 • najveća fakultetska knjižnica u Republici Hrvatskoj s preko 600.000 svezaka
 • druga najveća knjižnica u Republici Hrvatskoj po broju svezaka
 • 750 mjesta za učenje i rad studenata
 • 150 računala za rad studenata i wifi u cijelom prostoru knjižnice i Fakulteta
 • mogućnost ispisa dokumenata, kopiranja i skeniranja
 • tri multimedijalne dvorane

OPREMLJENOST FAKULTETA

 • laboratorij za psihološka istraživanja
 • laboratorij za istraživanja govora
 • oprema za poduku konferencijskog prevođenja
 • 5 računalnih učionica
 • Konferencijska dvorana

KOLEGIJALNA ATMOSFERA

 • pristupačnost nastavnika
 • uvažavanje studenata
 • uslužne službe
 • Studentski pravobranitelj, kao osoba zadužena za zastupanje prava studenata
 • razredbeni ispit prilagođen manjinama

CENTAR ZA POTPORU E-UČENJU

 • većina kolegija barem dio aktivnosti izvodi preko sustava za e-učenje
 • kroz sustav za e-učenje dostupna literatura za seminare, predavanja, obveze na kolegiju…
 • edukacija za brucoše o korištenju sustava za e-učenje

STUDENTI S INVALIDITETOM

 • na Fakultetu djeluje Ured za studente s invaliditetom
 • zgrade Fakulteta i Knjižnice potpuno prilagođene studentima s invaliditetom
 • Fakultet i Knjižnica opremljeni potrebnom opremom za studente s invaliditetom (Braillev pisač, razna pomagala…)
 • individualizirani prijamni ispit
 • omogućena prilagodba literature studentima koji ne čitaju crni tisak

SAVJETOVALIŠTE ZA STUDENTE

 • jedino takve vrste na području Republike Hrvatske
 • dostupna stručna psihološka pomoć studentima o načinu učenja, organizaciji vremena, aktivnom traženju posla itd.
 • besplatno za studente
 • individualno i grupno savjetovanje

STUDENTSKI ŽIVOT

 • Akademski zbor Concordia discors
 • Sportska udruga i studentska natjecanja; preko 30 sportova dostupno studentima
 • Klub studenata Filozofskog fakulteta (KSFF) i OpenAir koncert
 • Orijentacijski tjedan za brucoše
 • Mogućnost uključivanja u raznovrsne studentske projekte
 • više od deset studentskih udruga i klubova

Detaljnije o programu