tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
IZVAN DOKUMENTARNOG  - KONFERENCIJA @MSU
4.-9.9.2017. , Zagreb
event Događaj

IZVAN DOKUMENTARNOG - KONFERENCIJA @MSU

15.08.2017.

U organizaciji Organa Vida 9. rujna u Muzeju suvremene umjetnosti održat će se konferencija “Izvan dokumentarnog” (“Beyond the Documentary”) koja zatvara ovogodišnji festival.

Tematska okosnica devetog Organa Vida je pojam Novog građanina koja će kroz fotografiju biti propitana i diskurzivno kroz konferenciju.

Postavit će se pitanje dosega i značaja “etičkog obrata” i “etički dobre umjetnosti” (Ranciere) koja pomiče granice predstavljivog, ali se jednako tako i odriče vizualnosti kada je suočena s nemogućnošću reprezentacije. Na sličan način promatrat će se i dokumentarno koje se danas rastače na slojevitost post-dokumentarnog što između ostalog može podrazumijevati i novu formu etičnosti reprezentacije, dijalogiziranje između političkog i umjetničkog/estetskog, transformaciju u diskurzivno, multidisciplinarno, angažirano i slojevito.

Detaljan program cijelog festivala potraži niže na linku.

Program festivala