tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
JEZIK I KOGNITIVNA NEUROZNANOST
event Događaj

JEZIK I KOGNITIVNA NEUROZNANOST

14.06.2016.

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezik i kognitivna neuroznanost – JEKON u akademskoj godini 2016./2017., s početkom nastave u zimskom semestru, za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti u interdisciplinarnome području znanosti, znanstvenome polju kognitivne znanosti.

Rok za prijave je 5. rujna, a više informacija potraži ovdje.