tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
KRAJ LJETNOG UPISNOG ROKA
event Događaj

KRAJ LJETNOG UPISNOG ROKA

22.07.2016.

Prema podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje,  studijske programe je u ljetnom upisnom roku prijavilo 40385, a pravo upisa ostvarilo je 29590 kandidata.

Još nešto preko 10000 kandidata koji nisu uspjeli ostvariti pravo upisa u ljetnom roku imaju drugu šansu u jesenskom roku za koji prijave počinu 22. srpnja i traju do 20. rujna 2016. ili do roka koji odredi visoko učilište.

Slobodnih mjesta je još 8670 i to na sljedećim sveučilištima:

 • 1366 mjesta na Sveučilištu u Zagrebu
 • 475 mjesta na Sveučilištu u Splitu
 • 406 mjesta na Sveučilištu u Rijeci
 • 580 mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 139 mjesta na Sveučilištu u Zadru
 • 317 mjesta na Sveučilištu u Jurja Dobrile u Puli
 • 82 mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku
 • 194 mjesta na Sveučilištu Sjever

Detaljan popis slobodnih mjesta potraži ovdje.

Najpoželjniji studijski programi u ljetnom roku (prema omjeru broja prijava prvog prioriteta i kvote) su:

 • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Izobrazba trenera
 • Zdravstveno veleučilište u Zagrebu - Fizioterapija
 • Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci - Fizioterapija
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku - Fizioterapija
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Logopedija

Prema atraktivnosti područja studijskih programa stanje je sljedeće:

Izvor: Agencija za znanost i visoko obrazovanje