tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
MEĐUNARODNI KONGRES STUDENATA ERFUSS 2018.
13.-15.4.2018. , Zagreb
event Događaj

MEĐUNARODNI KONGRES STUDENATA ERFUSS 2018.

02.03.2018.

Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - ERFUSS'18 održat će se od 13. do 15. travnja. godine na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Treći po redu ERFUSS se temelji na idejama prethodna dva kongresa održana 2014. i 2016. godine, a to su suradnja između studenata sa sva tri smjera na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (socijalna pedagogija, rehabilitacija i logopedija). Također se promiču i još dva važna oblika suradnje, a to su inter/multidisciplinarna suradnja i međunarodna suradnja. Na kongres su pozvani svi studenti sa Sveučilišta u Zagrebu, ali i sa svih ostalih Sveučilišta u Hrvatskoj, kao i strani studenti iz susjednih zemalja.

Prijaviti se mogu svi studenti koji pohađaju neki od smjerova koji su zastupljeni na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu – rehabilitacija, logopedija, socijalna pedagogija. Dobrodošli su i studenti srodnih disciplina poput psihologije, sociologije, pedagogije, odgojno – obrazovnih znanosti, filozofije, prava, socijalnog rada, lingvistike, fonetike, medicine, kineziologije, ali i studenti naizgled nepovezanih struka poput elektrotehnike, računarstva, strojarstva, arhitekture, grafičkog dizajna i umjetničkih područja, koji svojim vještinama i znanjima uvelike mogu doprinijeti u timu unutar edukacijsko-rehabilitacijskog područja rada i znanosti.

Na Kongresu možeš sudjelovati kao aktivni ili pasivni sudionik, a više informacija o prijavama potraži niže na linku.

Detalji o kongresu