tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
MEĐUNARODNI TJEDAN OTVORENOG OBRAZOVANJA
27.3.2017. , Zagreb
event Događaj

MEĐUNARODNI TJEDAN OTVORENOG OBRAZOVANJA

23.03.2017.

Međunarodni Tjedan otvorenog obrazovanja (Open Education Week) održava se od 27. do 31. ožujka diljem svijeta. U Hrvatskoj se i ove godine obilježava na Sveučilišnom računarskom centru  Sveučilišta u Zagrebu, popularnom Srcu, 27. ožujka.

Cilj Tjedna otvorenoga obrazovanja je podizanje svijesti o važnosti besplatnog i otvorenog obrazovanja koje je dostupno svakome i svugdje.

Tribina organizirana u Srcu nosi naziv „Otvoreno obrazovanje i otvoreni pristup“, a sastoji se od:

Uvodnog predavanja "Open Education: The Moral, Business & Policy Case for OER" kojeg drži predavač Dr. Cable Green, direktor za otvoreno obrazovanje, Creative Commons. Predavanje je dostupno putem webinara. Slijede ga panelisti dobitnici međunarodnog priznanja Europe's Open Access Champions:

prof.dr.sc. Diana Šimić, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

doc.dr.sc. Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc.dr.sc. Predrag Pale, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon predavanja slijedi rasprava o nužnosti politike otvorenog pristupa znanstvenim informacijama, obrazovnim sadržajima, istraživanjima i publikacijama, te koja su iskustva Srca i primjeri dobre prakse.

Detaljnije o događanju