tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
OBJAVLJEN POPIS LEKTIRA ZA DRŽAVNU MATURU
event Događaj

OBJAVLJEN POPIS LEKTIRA ZA DRŽAVNU MATURU

05.10.2016.

Pred svim srednjoškolcima koji se ove godine spremaju za državnu maturu slijedi poprilično naporna godina. Jedno od područja državne mature koje svaki godine izazove najveći stres kod maturanata je esej iz Hrvatskog jezika. Ove godine razina A sastoji se od 14 naslova, a razina B od 8 naslova, što je po jedan naslov manje za svku razinu.

Vrijeme pisanja ispita je 160 minuta, za razinu A minimum je 400 riječi, a za razinu B 350 riječi. Pristupnici mogu dobiti jednu od tri vrste eseja: interpretativni esej, raspravljački esej ili usporednu raščlambu dvaju ili više tekstova.

Za razinu A potrebno je pročitati sljedeća djela:

 1. Camus, Albert: Stranac
 2. Cihlar Nehajev, Milutin: Bijeg
 3. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna
 4. Držić, Marin: Dundo Maroje
 5. Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Dobriša Cesarić, Josip Pupačić, Slavko Mihalić)
 6. Kafka, Franz: Preobrazba
 7. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi
 8. Krleža, Miroslav: Povratak Filipa Latinovicza
 9. Marinković, Ranko: Kiklop
 10. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići
 11. Salinger, Jerome David: Lovac u žitu
 12. Shakespeare, William: Hamlet
 13. Sofoklo: Antigona
 14. Šimić, Antun Branko: Preobraženja

Za razinu B potrebno je pročitati sljedeća djela:

 1. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna
 2. Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Dobriša Cesarić, Josip Pupačić, Slavko Mihalić)
 3. Ibsen, Henrik: Nora
 4. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi
 5. Marinković, Ranko: Kiklop
 6. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići
 7. Shakespeare, William: Hamlet
 8. Sofoklo: Antigona

Vodič kroz ispit potraži ovdje, a s čitanjem kreni čim prije jer vrijeme brzo leti :)