tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PHOTOMATH – MATEMATIKA BUDUĆNOSTI
event Događaj

PHOTOMATH – MATEMATIKA BUDUĆNOSTI

22.09.2016.

Jedna od najpopularnijih hrvatskih aplikacija na svijetu, s čak 36 milijuna preuzimanja, zasigurno je Photomath – aplikacija koja rješava matematičke zadatke. Dovoljno je preuzeti aplikaciju, skenirati zadatak i rješenje je tu!

Do sada je aplikacija prepoznavala samo tiskane zadatatke, a s vezijom 3.0 prepoznaje i rukopis korisnika. Iako će neki pomisliti da su dani učenja matematike prošlost možda bolje neka još malo razmisle. Uz opciju Photomath+ korisnik ne dobiva samo rješenje zadataka nego mu se objašnjava cijeli postupak računanja i koncept rješavanja pojedinih problema kao što je svođenje na zajednički nazivnik.

Iako je aplikacija naišla na otpor u dijelu akademske zajednice u praksi se pokazalo kako je učenici ipak ne koriste za „varanje“ kako se predviđalo već sasvim suprotno – govore kako sada razumiju stvari koje do sada nisu razumjeli i svojim povratnim informacijama svaku novu verziju aplikacije čine boljom.