tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
TJEDAN MIRENJA – KORAK U NOVI HRABRI SVIJET!
13.-17.3.2017. , Zagreb
event Događaj

TJEDAN MIRENJA – KORAK U NOVI HRABRI SVIJET!

09.03.2017.

Izbjegavaš li sukob pod svaku cijenu ili odmah "uskačeš" u njega? Jesu li tvoja iskustva sa sukobima negativna? Je li doista moguće i kako neslaganja i sukobe pretvoriti u prilike?

Mirenje ili medijacija je dijalog ili pregovaranje između stranaka u sporu uz pomoć treće osobe koja posreduje među njima u traženju rješenja od zajedničkog interesa. U mirenju se ponovno uspostavlja u sporu prekinuta komunikacija, suprotstavljanje se zamjenjuje suradnjom, stranke imaju priliku ispričati svoju stranu priče i sve što je baš njima važno i nagodbom postižu vlastito rješenje spora koje im nitko treći ne nameće. Mirenje je još mnogo više...

Kroz Tjedan mirenja imat ćeš priliku vidjeti i čuti stručne predavače koji će ti objasniti što je mirenje, kakvo je stanje s tradicionalnim načinom rješavanja sporova u praksi, kakvu ulogu u tome imaju pravnici i posebno odvjetnici, o izazovima mirenja u gospodarstvu i o tvojoj ulozi u rješavanju vlastitih i drugih sukoba i sporova u svakodnevnom životu i radu.

Saznaj što sve ti možeš učiniti da u mnogo većoj mjeri ovladaš vlastitim neslaganjima, svađama i sukobima, i kako da uz pomoć komunikacijskih, pregovaračkih i medijacijskih vještina, unaprijediš sve svoje odnose i snažno uvećaš izglede za svoj osobni i profesionalni uspjeh.

Prijavi se za jednu od radionica od 13. do 17. ožujka. Sve radionice su besplatne.

Detalji o programu i prijave