tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
URBANA UTOPIJA – PRISTUPI PLANIRANJU URBANIH PROSTORA
10.-12.11.2017. , Zagreb
event Događaj

URBANA UTOPIJA – PRISTUPI PLANIRANJU URBANIH PROSTORA

15.09.2017.

Od 10. do 12. studenog, održava se 2. Međunarodni multidisciplinarni kongres koji organizira Klub studenata geografije iz Zagreba. Kongres se održava u Oris Kući Arhitekture.

Tema ovogodišnjeg kongresa je Urbana utopija – prostorno planiranje urbanih prostora. Program je podijeljen u pet cjelina:

  • Geoekološki izazovi
  • Funkcionalni gradski promet
  • Suvremeni urbani turizam
  • Revitalizacija kroz prenamjenu
  • Pametni gradovi

Na kongresu će sudjelovati oko 90 izlagača i sudionika, a cilj kongresa je identificirati, analizirati i dati konkretna rješenja za probleme koji nastaju kod upravljanja gradskim prostorima.

Facebook kongresa