tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
Ne preživljavaju ni najjači, ni najpametniji. Preživljavaju oni koji se najbolje prilagođavaju promjenama.