tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
Nemoguće nije činjenica, nego mišljenje, nemoguće nije deklaracija, to je izazov, nemoguće je potencijalno, ono je privremeno – nemoguće nije ništa!