tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
11th IFAC CAMS 2018 KONFERENCIJA
news Novost

11th IFAC CAMS 2018 KONFERENCIJA

09.08.2018.

U Opatiji će se od 10. do 12. rujna održati međunarodna znanstvena konferencija o  primjeni automatike u pomorskim sustavima, pomorskoj robotici i plovilima - CAMS 2018.

Konferencija će pružiti sudionicima mogućnost da se upoznaju s najnovijim znanstveno-istraživačkim postignućima u područjima primjene automatike na brodovima, u pomorskoj robotici i na plovilima. Konferencija CAMS 2018 će omogućiti izvrsnu priliku za industriju, sveučilišta i istraživačke laboratorije da se upoznaju s budućim trendovima u domeni pomorskih kibernetičko-fizikalnih sustava (marine cyber-physical systems) kao i s novim inovativnim idejama koje će promijeniti načine kako će se koristiti ovi sustavi u budućnosti.

FER je suorganizator skupa s Laboratorijem za podvodne sustave i tehnologije (LAPOST) te Međunarodnom federacijom za automatsko upravljanje (IFAC), a podršku pružaju i Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku – KoREMA  te Centar za podvodne sustave i tehnologije - CEPOST.

Više o konferenciji