tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
ARHITEKTURA I URBANIZAM; PROSTORNO UREĐENJE - STRATEŠKO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ
news Novost

ARHITEKTURA I URBANIZAM; PROSTORNO UREĐENJE - STRATEŠKO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

31.10.2018.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis I. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje, ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2018./2019.

Uvjeti za upis:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s ukupno ostvarenih 300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij
  • prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija (ako kandidat ima prosjek niži od potrebnoga nužno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora)
  • poznavanje jednoga stranoga jezika

Prijavi je potrebno priložiti:

  • diplomu - ovjerenu kopiju
  • prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju (ovjerena kopija)
  • preporuke (ako je prosjek niži od 3.0)
  • domovnicu i rodni list (izvornik ili ovjerena kopija)
  • životopis
  • odluka pravne osobe o plaćanju školarine (ako školarinu plaća pravna osoba)
  • ako studij nije završen u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti Rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrbeu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu 30. studenoga 2018:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26
10000 Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na na linku niže ili na e-mail adresama:

Detaljnije o studiju