tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
EDUpolicy LAB EDUKACIJSKI MODUL
news Novost

EDUpolicy LAB EDUKACIJSKI MODUL

18.01.2019.

Kako bi se studentima Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Osijeku osiguralo teoretsko i praktično usvajanje znanja vezanog za metodu društveno korisnog učenja, u sklopu projekta EDUpolicy LAB održat će se četverodnevni interaktivno-edukacijski modul. Modul će biti proveden od 22. do 25. veljače 2019. u Tomislavovom domu na Sljemenu.

Što je EDUpolicy edukacijski modul?

Program se sastoji od nekoliko dijelova:

 • 3-dnevni edukacijsko-radionički modul (organiziran za ukupno 35 studenata/ica polaznika/ca programa izvan Zagreba/Slavonskog Broda) koji uključuje radionice poput Mission imposible, Ice Berg modela, Teatra potlačenih te upoznavanje s projektnim planiranjem. Sve troškove puta, smještaja i prehrane pokrivaju organizatori.
 • Podjela studenata/ica u 3 tima koji će osmišljavati studentske projekte obrazovne integracije pojedine socijalno isključene skupine (studenti/ce iz Zagreba i Sl. Broda će biti pomiješani u 3 grupe; u sklopu projekta postoje financijska sredstva za putovanje studenata/ica iz Zagreba u Sl. Brod i obrnuto za potrebe provedbe studentskih projekata)
 • Provedba praktičnog modula EDUpolicy LAB programa -FAZA 1: Provođenje studentskih projekata „na terenu“ (uz logističku i financijsku pomoć projektnog konzorcija)‎
 • Provedba praktičnog modula EDUpolicy LAB programa ‎-FAZA 2: Osmišljavanje društvenih inovacija
 • Provedba praktičnog modula EDUpolicy LAB programa ‎- FAZA 3 Uključivanje u provedbu projekata Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) i Volonterskog centra Slavonski Brod (VSCB)

Zašto sudjelovati?

3 dana radionica s 35 studenata na dislociranoj lokaciji sa svim pokrivenim troškovima.

 • Rad u interdisciplinarnim studentskim timovima
 • Suradnja sa studenticama/ima iz drugog grada / s drugog fakulteta
 • Upoznavanje s vještinama priprema i provedbe projekata (PCM metodologija)
 • Mogućnost osmišljavanja društvenih inovacija
 • Mogućnost stvarnog utjecaja na okolinu u kojoj živite
 • Mogućnost uključivanja u provedbu drugih projekata Instituta za razvoj obrazovanja i Volonterskog centra Slavonski Brod

Detalje o programu i prijave potraži niže na mailu.

Prijavi se