tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
INTERDISCIPLINARNA LJETNA ŠKOLA ZADAR 2020
news Novost

INTERDISCIPLINARNA LJETNA ŠKOLA ZADAR 2020

14.07.2017.

Od 24. do 31. kolovoza u Zadru se održava interdisciplinarna ljetna škola Zadar 2020.

Škola se održava u suradnji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru, a teme poput identiteta i tradicije biti će temelj raspravama kojima bi trebale dominirati vrijednosti poput inovativnosti, kreativnosti i inkluzije.

Upravo interdisciplinarni pristup, kao i interdisciplinarno sastavljeni radni timovi (studenti arhitekture i urbanizma, ekonomije, marketinga, turizma, geografije, sociologije, agronomije...), i njihovi voditelji različitog obrazovanja, pozadine i senzibiliteta za društvo i prostor, jedini je moguć ako se žele sagledati svi činitelji u prostoru.

Fokus ljetne radionice je istražiti tradicijske, suvremene, fizičke simboličke i infrastrukturne potencijale prostora, razviti ih na razini projektnih ideja te ih ponuditi za aktualizaciju u novom kontekstu turističke revalorizacije koja bi uspostavila sadržaje održive u odnosu na svakodnevni život.

Prijave su otvorene do 20. srpnja, a mogu se prijaviti svi studenti Sveučilišta u Zadru. Prednost imaju studenti geografije, sociologije, etnologije i antropologije, povijesti umjetnosti, povijesti, kulture i turizma, poduzetništva u kulturi i turizmu, menadžmenta i kulturne i prirodne baštine u turizmu.

Prijavi se