tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA
news Novost

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA

25.10.2018.

Studentski centar poziva sve studentice i studente, studentske udruge, umjetničke akademije, fakultete u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj, sve mlade ljude – na suradnju pri osmišljavanju i realizaciji kulturnih projekata, programa i srodnih sadržaja.

Šaljite prijedloge koji se odnose na festivale, video i filmske cikluse, kazališne (izvedbene) projekte, koncerte, tribine (književne, znanstvene, društveno-kulturološki aktualne, …), izložbe, performanse, radionice, plesne projekte multimedijalne i multidisciplinarne projekte, dramske i književne tekstove te općenito na kulturne programe svih rodova, vrsta i žanrova.

Prijave naslovljene na Ured Kulture u zatvorenoj omotnici s naznakom Poziv za predlaganje programa predaju se u Pisarnici Studentskog centra u Zagrebu ili poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Zagrebu
Ured Kulture
Zagreb, Savska cesta 25
Napomena: „NE OTVARATI“

Rok za podnošenje prijava je 17. prosinca 2018. godine za realizaciju u ak. god. 2018./2019.

Za dodatne obavijesti kontaktirajte djelatnike SCa na 095 459 3110.

Selekciju projekta provest će Programsko vijeće za kulturu Studentskog centra u Zagrebu. Odabrani programi realizirat će se u suradnji predlagatelja i SCa, u prostorima i na lokacijama Studentskog centra u Zagrebu kao dio kulturne ponude i programa  Kulture SCa.