tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
KREĆE NOVA RUNDA UPISA NA VISOKA UČILIŠTA
news Novost

KREĆE NOVA RUNDA UPISA NA VISOKA UČILIŠTA

20.07.2017.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila je da je u ljetnom upisnom roku na rang-listama bilo 31 685 kandidata, a pravo upisa ostvario je 28 331 kandidat.

Prema omjeru broja prijava prvog prioriteta i kvote, najpoželjniji studijski programi su:

 1. Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Fizioterapija (stručni), Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
 3. Izobrazba trenera - Fitnes (stručni), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Kriminalistika (stručni), Visoka policijska škola
 5. Sestrinstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Gledajući znanstvena polja, prema omjeru prvih prioriteta i kvote, najveći je interes za polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, slijedi psihologija, kliničke medicinske znanosti, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i temeljne medicinske znanosti.

Kandidati koji u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program mogu se prijaviti za jesenski rok na studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta i za koje je visoko učilište odlučilo provesti jesenski upisni rok.

Slobodna mjesta na redovnim studijima javnih sveučilišta:

 • 1473 mjesta na Sveučilištu u Zagrebu
 • 367 mjesta na Sveučilištu u Splitu
 • 225 mjesta na Sveučilištu u Rijeci
 • 262 mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 173 mjesta na Sveučilištu u Zadru
 • 147 mjesta na Sveučilištu u Jurja Dobrile u Puli
 • 122 mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku.

Prijave za upis na studijske programe u jesenskom roku započet će 24. srpnja i trajat će do 19. rujna 2017. godine ili do roka koji odredi visoko učilište. Konačne rang-liste za upis u jesenskom roku bit će objavljene 19. rujna 2017. godine.

Detalji o upisima