tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
„Mladi, PoZOR!“ – KONFERENCIJA
news Novost

„Mladi, PoZOR!“ – KONFERENCIJA

04.01.2019.

Mreža mladih Hrvatske/MMH i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju/BRID), u suradnji sa Sekcijom mladih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske/SSSH; te pozivaju na završnu konferenciju projekta „Mladi, PoZOR: glas mladih radnica i radnika u izmjenama radnog zakonodavstva“ financiranog od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz program Erasmus+.

Konferencija će se održati 19 i 20. siječnja 2019. u Stubičkim Toplicama (Hotel Matija Gubec). U sklopu programa bit će predstavljeni rezultati projekta, ali i druge relevantne analize o položaju mladih radnika/ica u Hrvatskoj. Konferencija će također omogućiti razmjenu i umrežavanje između donositelja odluka, civilno-društvenih i sindikalnih aktivista s idejom ispitivanja mogućnosti suradnje. Nacrt programa možeš preuzeti ovdje.

Organizatori snose troškove hrane i smještaja sudionika/ica u dvokrevetnim sobama. Putni troškovi se u pravilu financiraju pod pretpostavkom korištenja javnog prijevoza, osim ukoliko sudionici mogu uvjerljivo dokazati da im je takvo putovanje teško izvedivo i/ili da drugačiji način putovanja predstavlja ekonomičniju opciju (detaljnije o ovom pitanju u prijavnom obrascu).  

Prijave se zaprimaju do petka, 11. siječnja niže na linku; a sudionici će dobiti informaciju o rezultatima selekcijskog postupka unutar tri radna dana, kad će im biti dostavljen i paket dodatnih logističkih informacija. Pri odabiru kandidata/tkinja organizatori će se voditi procjenom potencijalnog doprinosa jačanju radničkih prava mladih; a prednost će imati oni sudionici koji mogu sudjelovati u cijelom trajanju programa. 

U slučaju da imaš dodatnih pitanja obrati se Nikoli Bukoviću na: nikolab@mmh.hr

Prijavi se