tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
NOVA STRATEGIJA EU ZA MLADE
news Novost

NOVA STRATEGIJA EU ZA MLADE

02.07.2018.

Nova Strategija EU za mlade temeljit će se na postignućima prethodne, poboljšavajući pristupačnost, vidljivost i učinak kako bi se osiguralo bolje sudjelovanje mladih.

Glavne mjere strategije su:

  • poboljšanje međusektorske suradnje u svim područjima politika, uključujući putem koordinatora EUa za mlade, kako bi se mladima dao glas u oblikovanju politika EU-a
  • praćenje financiranja EUa za mlade
  • pokretanje novog i uključivijeg dijaloga EUa s mladima, s naglaskom na mlade s manje mogućnosti
  • uklanjanje prepreka za volontiranje i solidarnu mobilnost te njezino olakšavanje
  • provedba agende za rad s mladima kako bi se povećalo priznavanje neformalnog učenja
  • jačanje veze između politike EU-a za mlade i povezanih programa EU-a (Erasmus+ i Europske snage solidarnosti)

Cijelu Strategiju na hrvatskom pročitaj niže na linku.

Pročitaj strategiju