tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
OTVORENE PRIJAVE ZA STUDENTSKOGA PRAVOBRANITELJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
news Novost

OTVORENE PRIJAVE ZA STUDENTSKOGA PRAVOBRANITELJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

22.02.2019.

Prijaviti se mogu sve studentice i studenti Sveučilišta u Zagrebu zainteresirani za obnašanje ove dužnosti.

Pozivaju se svi studenti Sveučilišta u Zagrebu zainteresirani za obnašanje dužnosti studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu da se prijave i podnesu kandidaturu sukladno ovom javnom pozivu.

Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju (sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta i Studentskoga zbora).

Za studentskoga pravobranitelja može se kandidirati student koji je u posljednje dvije godine studija sakupio minimalno 60 ECTS bodova kao i student koji studira kraće od dvije godine.

Molimo sve zainteresirane da svoje kandidature pošalju na email: studentski.zbor@gmail.com zaključno sa srijedom, 27. veljače 2019. do 12 sati.

Prijava treba sadržavati:

  • životopis
  • plan rada za mandatno razdoblje od godinu dana
  • preslika indeksa ili neko drugo uvjerenje o sakupljenih 60 ECTS bodova u zadnje 2 godine ili potvrda o upisu na fakultet za studente koji studiraju kraće od dvije godine

Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu bira Skupština Studentskoga zbora na mandat od godinu dana.