tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIJAVE ZA STUDENTSKE ODBORE
news Novost

PRIJAVE ZA STUDENTSKE ODBORE

17.11.2017.

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra.

Pozivaju se svi zainteresirani stanari studentskih domova da se jave na email studentski.zbor@gmail.com kako bi u suradnji sa Studentskim centrom Zagreb i SZZG-om unaprijedili život u svom studentskom domu.

Moguće se prijaviti za sljedeće Odbore:

  • Studentski odbor Stjepan Radić
  • Studentski odbor Studentskog doma Cvjetno naselje
  • Studentski odbor dr. Ante Starčević
  • Studentski odbor Lašćina

Članovi odbora mogu biti samo studenti smješteni u tom studentskom domu. Odbori imaju sedam članova, a mandat im je godinu dana. U slučaju prijave većeg broja studenata od propisanog, Predsjedništvo Studentskog zbora obavit će razgovor sa svim prijavljenima kako bi izabrali potrebnih 7. Prava i dužnosti članova su propisana čl.9 Pravilnika o studentskim odborima… (istraživati problematiku koja se tiče života u studentskom domu te predlagati mjere za unaprjeđenje standarda života u studentskom domu)!

Prijave traju do 24. studenog 2017. do 12:00 sati.

Za prijavu je potrebno navesti:

  • Ime i prezime
  • Broj mobitela
  • Studij
  • Ime studentskog doma u kojem si smješten

Prijavi se