tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIJAVI SE NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE VISOKE ŠKOLE ZRINSKI
news Novost

PRIJAVI SE NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE VISOKE ŠKOLE ZRINSKI

28.06.2017.

Visoka škola Zrinski objavila je Natječaj za stipendije namijenjen studentima ekonomije koji zbog financijske situacije nisu u mogućnosti sami financirati nastavak obrazovanja. Natječaj za stipendije je u vrijednosti od preko 335.000 kuna, a odnosi se na redovne, izvanredne i online preddiplomske studije Ekonomije i poduzetništva te Globane logistike.

Jednako tako, niti studenti diplomskih studija nisu ostali zakinuti za stipendije. Stipendije koje se nude za diplomski studij obuhvaćaju smjerove Management malih i srednjih poduzeća te Projektni menadžment.

Više informacija o prijavama na Natječaj za stipendije Visoke škole Zrinski možeš pronaći na poveznici ispod.

Stipendije Visoke škole Zrinski