tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIJAVI SE ZA 21. FAKI
news Novost

PRIJAVI SE ZA 21. FAKI

09.02.2018.

Festival alternativnog kazališnog izričaja – FAKI međunarodni je susret umjetnika/ca i skupina koje djeluju izvan institucionaliziranih komercijalnih kazališta, a pokazuju kvalitetan umjetnički doseg te potiču mlade izvođače/ice na što osebujniji izričaj.

Tema ovogodišnjeg festivala fizički je teatar, lišen generalizacija i stereotipa, oslobođen nadijevanja višeznačnih imena jednim te istim stvarima, komuniciran pokretom kao izvedbenim jezikom. Performativni sadržaj 21. FAKI-ja fokusiran je na problematici ljudskoga tijela kao najznačajnijeg instrumenta ekspresije dualiteta želje i volje, strasti i razuma, te neverbalnim predstavama koje se kao svojom tematskom polazišnom točkom služe tijelom izvođača.

Prijave su otvorene do 28. veljače putem linka ovdje. Rezidencije će se održati od 1. do 27. svibnja, a festival od 22. do 27 svibnja.

Autori/ce će biti obaviješteni po selekciji projekata za rezidencije i izvedbe do 1. travnja.

Festival nudi:

  • dijeljeni smještaj za umjetnike/ce koji rade na novoj produkciji u okviru rezidencije
  • dijeljeni smještaj za gostujuće izvedbe u sklopu festivala
  • sufinanciranje putnih troškova (do 200€ za pojedince/ke i do 500€ za grupe)
  • oblikovatelja/icu svjetla i tehničara/ku
  • oblikovatelja/icu zvuka i tehničara/ku
  • vanjsko oko tijekom rezidencije
  • prostore za probe i izvedbe
  • tehničku podršku
  • promociju

Detalje o festivalu potraži niže na linku.

Više o festivalu