tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIMJENA STROJNOG UČENJA I RUDARENJA PODATAKA U BANKARSTVU
news Novost

PRIMJENA STROJNOG UČENJA I RUDARENJA PODATAKA U BANKARSTVU

11.05.2017.

U petak 12. svibnja od 18 sati na FERu se održava zanimljiva radionica „Primjena strojnog učenja i rudarenja podataka u bankarstvu“.

Tema radionice je primjena strojnog učenja i rudarenja podatka u bankarstvu, a održat će ju Zaba. Ove godine Zaba ima priliku prikazati konkretnu primjenu naučenih znanja kroz Mozgalo na primjerima iz svog poslovanja.

Na radionici će se obuhvatiti teme kao što su rudarenje podataka (data mining), nadzirano učenje (supervised learning), nenadzirano učenje (unsupervised learning) te će biti također riječi i o reinforcement learningu kao jednoj veoma kompleksnoj temi o kojoj će te dodatno moći pitati predavače poslije radionice.

  • Data mining – primjeri primjene SNA analize u bankarstvu (risk analiza, analiza transakcija, analiza socijalnih mreža)
  • Unsupervised learning – primjena autoencoder-a i clustering
  • Supervised learning – primjena algoritama za klasifikaciju (log regresija, random forest,..)
  • Primjena algoritama za regresiju (rekurzivne neuronske mreže)

Facebook event