tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PROVJERI KAKAV JE EDUKATIVNI MODUL REALIZATORA
news Novost

PROVJERI KAKAV JE EDUKATIVNI MODUL REALIZATORA

17.11.2017.

Sigurno si već čuo za Realizator 2017., sveučilišno case study natjecanje koje ove godine ima i edukativni modul. 

Što je edukativni modul?

Edukativni modul ovog natjecanja je skup edukativnih radionica i treninga koji doprinose što kvalitetnijoj ideji, formulaciji i izradi rješenja poslovnog slučaja. Super stvar je što je edukativni modul otvoren za sve studente i studentice Sveučilišta u Rijeci, a prijaviti se možeš putem online obrasca.

Koje te sve radionice i treninzi očekuju?

1. Tips and tricks za pripremu i pisanje poslovnih rješenja

Step Ri (Radmile Matejčić 10), 17. studenog od 16.30 do 18.30h
Predavač: Neven Tamarut, mag. oec., MBA

Praktična radionica u sklopu koje možeš naučiti kako definirati problem, analizirati situaciju, ponuditi odgovor, razraditi ideju, te usvojiti formu pisanja poslovnih rješenja.

Rok prijave: 15. studenog 2017.

2. Skok u DOP: kako razviti društveno odgovorni projekt

Step Ri, 17. studenog od 16.30 do 18.30h
Predavačice: izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, ravnateljica Zaklade Sveučilišta i Andrea Laurić, mag.nov., suradnica za razvojne projekte Zaklade Sveučilišta

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) odnosi se na način na koji organizacije upravljaju svojim poslovnim procesima kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo i okoliš, pri čemu aktivnosti moraju biti u skladu s interesima društva, temeljiti se na etičkom ponašanju i biti u skladu sa zakonom i ostalim pravnim regulativama. Na edukaciji ćeš steći više informacija o DOP-u, ali i naučiti koristiti konkretne tehnike i metode za razvijanje društveno odgovornog projekta.

Rok prijave: 15. studenog 2017. 

3. Generiranje poslovnih ideja: Tehnike & alati

Step Ri, 20. studenog od 10 do 13h
Predavač: Neven Tamarut, mag. oec., MBA

Na seminaru ćeš se upoznati s različitim tehnikama generiranja ideja i njihovom primjenom na konkretnim primjerima. Imat ćeš priliku čuti nešto više o dostupnim izvorima poslovnih ideja, o različitim pristupima u razvoju poslovnih ideja i oblicima zaštite rezultata razvijenih ideja. Osim toga prezentirati će se individualne i grupne tehnike, a moći ćeš predložiti svoj konkretni problem za koji bi želio čuti moguća rješenja kao rezultat zajedničke kreativnosti. Drugi dio seminara se provodi u formi radionica.

Rok prijave: 17. studenog 2017. 

4. Inovacija proizvoda i usluga

Step Ri, 29.studenog od 17 – 19h
Predavač: Boris Golob, mag. ing.

Besplatne novine, taksi vožnja za 12 kuna, avionske karte po cijeni autobusnih, pekari bez brašna, banke bez šaltera. Svi oni nastali su inovacijom poslovnih modela, odnosno proizvoda ili usluga. Stvaranje novih načina povezivanja ljudi, zarađivanja i zadovoljavanja kupaca, jest poluga inoviranja koja će odrediti 21. stoljeće. U sklopu edukacije bit će prezentirane najnovije spoznaje o poslovnim modelima, postupcima koncipiranja inovacija postojećih i stvaranja novih modela, proizvoda i usluga  te njihovoj uspješnoj provedbi u praksi.

Rok prijave: 27. studenog 2017.