tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRVI ERASMUS+ INTERNATIONAL STAFF WEEK NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
news Novost

PRVI ERASMUS+ INTERNATIONAL STAFF WEEK NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

12.03.2018.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu od 12. do 16. ožujka 2018. organizira prvi Erasmus+ International Staff Week – međunarodni tjedan posvećen suradnji s ne-europskim partnerima Sveučilišta. Riječ je o sveučilištima s kojima Sveučilište u Zagrebu surađuje unutar projekta akademske mobilnosti Erasmus+ KA107, a cilj je ovoga susreta razmotriti dosadašnju suradnju kao i sagledati mogućnosti njezina nastavka i širenja suradnje na druge vrste projekata.

Na Tjednu sudjeluju sljedeća sveučilišta: University of Ulsan (Republika Koreja), "Ivan Franko" National University of Lviv (Ukrajina), National Research University Higher School of Economics (Rusija), Ural Federal University (Rusija), University of Mostar (Bosna i Hercegovina), University of Prishtina (Kosovo), Voronezh State University (Rusija), Lomonosov Moscow State University (Rusija), Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukrajina), University of Montenegro (Crna Gora), University of Belgrade/Faculty of Veterinary Medicine (Srbija), Universität Regensburg (Njemačka), University of Cincinnati (Sjedinjene Američke Države), Bar-Ilan University (Izrael) i University of Shkodra "Luigj Gurakuqi" (Albanija).

Osim aktivnosti za strane partnere, u srijedu 14. ožujka i petak 16. ožujka 2018. na Sveučilištu će se održati predavanja i radionice otvorene za djelatnike Sveučilišta i njegovih sastavnica. Pozvani govornik na radionicama na temu internacionalizacije u srijedu je gospodin István Vilmos Kovács s Corvinus University of Budapest iz Mađarske.

U suradnji s Veleposlanstvom Republike Čile na Tjednu se predstavljaju i 2 sveučilišta iz Čilea: Pontificia Universidad Católica de Chile i Universidad de Magallanes te čileanska nacionalna Agencija za istraživanje i tehnologiju (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT).