tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
RASPISAN NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE
news Novost

RASPISAN NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE

02.03.2018.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Za Rektorovu nagradu može se predložiti rad u ovim kategorijama:

  • Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
  • Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
  • Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)
  • Nagrada za ,,veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)
  • Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora)
  • Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora)

Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad isključivo stručnoga ili preglednoga karaktera, ni rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvoga rada.

Svečana dodjela održat će se 4. srpnja, a rok za prijavu je 4. svibnja niže na linku. Detalji o natječaju nalaze se ovdje.

Prijavi se