tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
REZ / CUT – IZLOŽBA U MSU
news Novost

REZ / CUT – IZLOŽBA U MSU

03.08.2018.

Izložba REZ / CUT okuplja umjetničke pozicije i prakse različitih generacija suvremenih umjetnika iz Hrvatske i srednje i istočne Europe, ispituje kontinuitete i lomove u okviru povijesne putanje kolaža, avangardnih, konceptualnih i eksperimentalnih praksi, otvarajući nove prostore za razumijevanje, historizaciju i kontekstualizaciju.

Izložba rastvara kaleidoskopski prizor, fragmentarnu panoramu praksi kolaža i predstavlja jedan od mogućih pogleda. Istražuje kontekste unutar kojih umjetnička djela nastaju i bivaju tumačena, značenja koja proizvode, otvarajući prostor za razumijevanje kolaža kao diskurzivne i kritičke prakse.

Izložba predstavlja i istražuje neke aspekte, probleme i preokupacije umjetnika u radu s praksama kolaža u različitim medijima od radova na papiru, podžanrove dekolaža, fotokolaža, izrezivanja / cut-out, upotrebu teksta, kolaž i film… – a strukturira se u 11 poglavlja.

REZ / CUT polazi od radova iz Zbirki MSU-a u dijalogu s radovima posuđenih iz drugih kolekcija, institucija, galerija, te umjetnika.

Izložba je otvorena do 14. kolovoza, a na njoj sudjeluju umjetnici : József Ács, Karel Adamus, Dalibor Barić, Dalibor Chatrný, Jasmina Cibic, Attila Csernik, Boris Demur, Stano Filko, Vera Fisher, Ivan Ladislav Galeta, Tibor Gayor, Tomislav Gotovac, Igor Grubić, Ibro Hasanović, Károly Halász, Vlatka Horvat, Sanja Iveković, Željko Jerman, Goran Jureša, Ivo Kalina, Miroslav Klivar, Milan Knižak, László Kerekeš, Jiří Kolář, Július Koller, Ivan Kožarić, Jure Labaš, Katalin Ladik, David Maljković, Dušan Mandič (IRWIN), Vlado Martek, Dalibor Martinis, Slavko Matković, Ivana Tomljenović Meller, Radenko Milak, Antun Motika, Vlad Nanca, Damir Očko, Nada Orel, Vladimir Petek, Ivan Picelj, Ugo La Pietra, Bogdanka Poznanović, Zvonimir Radić, Pietro Rambaudi, Vjenceslav Richter, Josip Seissel, Edita Schubert, Rudolf Sikora, Aleksandar Srnec, Jan Steklik, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Bálint Szombathy, Marko Tadić, Goran Trbuljak, Roman Uranjek (IRWIN), Ivan Volarič-Feo, Jiří Valoch, Josip Vaništa, Jan Woynar, Miho Schön, Marko Ristić i Čedomir Plavšić.

Detaljnije o izložbi