tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA STUDENTE I DOKTORANDE
news Novost

STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA STUDENTE I DOKTORANDE

17.10.2017.

Za akademsku godinu 2017./2018. dodijelit će se najviše 96 stipendija studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 4 stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2017.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2017.

Prijavi se

Za akademsku godinu 2017./2018. dodijelit će se najviše 6 stipendija doktorandima studija u Gradu Zagrebu.

Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2017. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 65% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2017. godine. Za doktorande koji studiraju u polovici radnog vremena, iznos Stipendije utvrđuje se u visini 32,5% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2017.

Prijavi se