tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
SZZG TRAŽI NOVE ČLANOVE ODBORA
news Novost

SZZG TRAŽI NOVE ČLANOVE ODBORA

08.02.2018.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu traži mlade nade za svoja tri odbora. U nastavku pročitaj o kojim odborima je riječ, koliko studenata se traži i koja bi im bila zaduženja:

ODBOR ZA INFORMATIZACIJU I DIGITALIZACIJU

  • 4 člana 
  • istraživanje mogućnosti i predlaganje potencijalnih rješenja za digitalizaciju i informatizaciju sustava podrške studentima
  • umrežavanje administrativnih usluga (referada, student servis, studentski domovi, stipendije itd.)

ODBOR ZA STUDENTSKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU 

  • 6 članova 
  • pitanje primarne zdravstvene zaštite studenata i njenom problematikom 
  • provedba promotivno-preventivnih programa i projekata s ciljem podizanja svijesti o zdravlju i zdravim stilovima života među studentima

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 

  • 4 člana 
  • podizanje svijesti studenata o važnosti sudjelovanja u programima mobilnosti i međunarodnim projektima 
  • umrežavanje s inozemnim studentskim predstavničkim tijelima radi razmjene dobre prakse, znanja i iskustva

Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Zagrebu. Rok za prijavu je 12. veljače do 12:00 sati.
Za prijavu je potrebno poslati potvrdu o studiranju, životopis i kratko motivacijsko pismo na e-mail adresu: studentski.zbor@gmail.com.