tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
TJEDAN CENTRA ZA E-UČENJE
news Novost

TJEDAN CENTRA ZA E-UČENJE

21.09.2018.

Već tradicionalni Tjedan Centra za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu (Srca) ove godine održat će se od 24. do 28. rujna. Tjedan je organiziran na početku akademske godine kako bi se nastavnicima pomoglo da steknu nova znanja u području e-učenja, da usavrše nastavničke kompetencije te pronađu najbolji način kako integrirati tehnologije u nastavu.

Tijekom Tjedna održat će se niz radionica i tečajeva. Na rasporedu su tečaj Osnove rada u sustavu Merlin kao i tečaj Napredni rad u sustavu Merlin- pitanja i testovi, oba su prilagođena novoj inačici sustava Moodle 3.5.

Zatim tu je i tečaj Priprema virtualnog predavanja - webinara za sve koji se žele upoznati s webinarima i predavanjima u realnom vremenu.  Za nastavnike su organizirane i dvije radionice: prva je na temu nastavničkih kompetencija, a druga na temu izrade i vrednovanja online neformalnih obrazovnih sadržaja.

Kao i svake godine, održat će se i okrugli stol na temu novih tehnologija u obrazovanju, ove godine u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Postoje i konzultacije za nastavnike na kojima mogu pitati i dobiti informacije kako izraditi e-kolegij ili kako izraditi e-portfolio i koristiti ga kao nastavnu aktivnost. Konzultacije su organizirane i online kako bi se omogućilo nastavnicima iz cijele Hrvatske da se uključe i postavljaju pitanja.

Raspored aktivnosti u okviru Tjedna Centra za e-učenje Srca možeš pogledati niže na linku.

Raspored aktivnosti