tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
DOĐI NA „DANE STRUKTURIRANOG DIJALOGA“
tip Savjet

DOĐI NA „DANE STRUKTURIRANOG DIJALOGA“

27.08.2018.

Dane strukturiranog dijaloga čine dva događaja: konferencija „Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo?“ te sajam dobrih praksi u provedbi strukturiranog dijaloga u lokalnoj zajednici „Zavrti za lokalnu promjenu“.
Konferencija „Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo?“ organizira se nastavno na 5. ciklus strukturiranog dijaloga koji se provodio od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine. Tema ciklusa bila je “Omogućimo svim mladim ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi - Spremni za život, spremni za društvo”, a rezultat ciklusa je 16 preporuka u raznim područjima od važnosti za mlade. Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u Republici Hrvatskoj podržala je i usvojila šest preporuka te radi na implementaciji istih. Ova konferencija sudionicima će predstaviti izvještaj o provedbi ovih preporuka te pojasniti zašto su preporuke odabrane te koja je njihova važnost. Uz to, sudionici će kroz grupni rad imati priliku dati komentare i prijedloge za poboljšanje implementacije prihvaćenih preporuka.

Sajam dobrih praksi u provedbi strukturiranog dijaloga u lokalnoj zajednici ''Zavrti lokalnu promjenu'' jedinstveni je događaj u Hrvatskoj koji na jednome mjestu okuplja provoditelje projekata iz Ključne aktivnosti 3 (KA3) Erasmus+ programa te im daje mogućnost izlaganja provedenih projekata vezanih uz strukturirani dijalog (SD).

S druge strane, sudionici će imati priliku čuti iskustva u provedbi projekata u praksi te razviti suradnju s izlagačima i drugim sudionicima sajma. Program uključuje i predstavljanje procesa strukturiranog dijaloga i njegovu ulogu u uključivanju mladih u donošenje odluka i kreiranju politika te panel raspravu o relevantnosti strukturiranog dijaloga na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Kako bi potencijalni korisnici Erasmus+ KA3 programa dobili uvid u mogućnosti korištenja sredstava za provedbu projekata vezanih uz strukturirani dijalog, predstavnici Agencija za mobilnost i projekte EU će održati izlaganje o mogućnostima financiranja SD-a kroz KA3.

Prijave se primaju putem prijavnice, niže na linku, zaključno s 6. rujna, odnosno do popunjenja mjesta.

Dani strukturiranog dijaloga održat će se u 18. i 19. rujna u Zagrebu, hotelu Academia.

Detalje i prijavu potraži niže na linku.

Prijavi se