tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
ERASMUS+ NATJEČAJ ZA MOBILNOST STUDENATA
tip Savjet

ERASMUS+ NATJEČAJ ZA MOBILNOST STUDENATA

26.01.2018.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 za akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018./2019. nalazi se na linku.

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online  prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička Akademija, rang lista s 3 izbora).

U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

Rok za prijavu: 15. veljače, 2018. (12:00 CET, online i papirnato).

Detalje o natječaju potraži niže na linku.

Prijavi se