tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ 2018.
tip Savjet

HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ 2018.

04.09.2018.

Hrvatska pamet Hrvatskoj društveno je odgovorni projekt Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista s ciljem nagrađivanja izvrsnosti hrvatskih studenata, ali i poticanja njihova lakšeg uključivanja u sustav nacionalne ekonomije. Hrvatska pamet Hrvatskoj natjecanje je studentskih razvojnih projekata. Cilj natjecanja jest prezentirati ideje, znanja i sposobnosti hrvatskih studenata pretočene u konkretne projekte vezane uz tri osnovna tematska smjera nacionalne razvojne strategije.

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju redovni i izvanredni studenti svih fakulteta u Hrvatskoj u dobi od 18. do navršene 27. godine. Prijave mogu biti pojedinačne ili u grupama od najviše tri studenta. Dopuštena je suradnja studenata različitih fakulteta ili sveučilišta, pod uvjetom da svi članovi grupe zadovoljavaju propozicije natječaja.

Prijave i predaja radova traju do 19. listopada 2018. godine.

Prijave i sve detalje natječaja potraži niže na linku.

Prijavi se