tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
INTERNSHIP PROGRAM GONGA
tip Savjet

INTERNSHIP PROGRAM GONGA

23.02.2017.

Dvosemestralni internship program GONG-a sada se već tradicionalno provodi svake godine i uključuje društveno angažirane studentice i studente društveno-humanističkih fakulteta, za koje je to prilika za primjenu znanja koja razvijaju tijekom studija te dodatni razvoj svojih kompetencija.

Volonterski angažman uključivao bi kontinuirane tjedne aktivnosti sukladno interesima i mogućnostima uključenih volontera, pri čemu GONG nudi mentorsku podršku i stjecanje iskustva za primjenu znanja stečenih u dosadašnjem obrazovanju, a posebno:

  • sudjelovanje u organiziranju javnih događaja i edukacija
  • sudjelovanje u pripremi javne komunikacije putem društvenih mreža i tradicionalnih medija
  • analize web izvora, javnih politika, propisa i dokumenata
  • praćenje javnih politika na razini RH i EU
  • razvijanje istraživačkih, organizacijskih i komunikacijskih vještina
  • upoznavanje s radom institucija, organizacija i stručnjaka iz zemlje i svijeta
  • podlogu za izradu seminarskih i diplomskih radova
  • rad u ugodnom i poticajnom okruženju

Ovogodišnji program će trajati od 1. ožujka do 22. prosinca 2017.

Prijavi se