tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
Kako je danas studirati u Hrvatskoj?
tip Savjet

KAKO JE DANAS STUDIRATI U HRVATSKOJ?

21.04.2016.

EUROSTUDENT VI najveće je europsko istraživanje o kvaliteti studentskog standarda. Istraživanje o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja provodi se u više od 30 europskih zemalja putem web ankete, a u Hrvatskoj pravo ima sudjelovati 36000 redovnih i izvanrednih studenata koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom ili integrirnom studiju na javnim i privatnim visokim učilištima u Hrvatskoj. Pristupite ovoj anketi i unaprijedite uvjete studiranja u Hrvatskoj.

Web anketi moguće je pristupiti do 30. travnja, a više informacija o sudjelovanju potražite ovdje.