tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
KAKO KOMUNICIRATI S KLIJENTOM?
tip Savjet

KAKO KOMUNICIRATI S KLIJENTOM?

13.07.2016.
  • Prilagodi kanal komunikacije kako klijentu najviše odgovara – telefon, videochat, sastanci...
  • Koristi što više vizuala, tekstualni opisi se teže pamte i teže dočaravaju tvoj rad
  • Tvoj klijent sigurno već ima iskustva u polju u kojem radite, koristi se usporedbama s drugim uspješnim projektima
  • Stavi se u položaj klijenta i razgovarajte van suhoparnih tehničkih podataka
  • Ponudi klijentu više opcija i uključi ga u odabir i donošenje odluka