tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
KAKO NAUČITI STRANI JEZIK NA PUTOVANJU
tip Savjet

KAKO NAUČITI STRANI JEZIK NA PUTOVANJU

16.01.2017.
  • Prije puta se upoznaj s jezikom na osnovnoj razini: fraze, jednostavne rečenice, najčešće riječi... Tako ćeš stvoriti „stanje uma“ koje je spremno slušati i učiti novi jezik
  • Način na koji su jezici prezentirani u knjigama za učenje jezika uvijek je suhoparan i „umjetan“. Kreni samo s osnovama, a pravu vještinu izbrusi u interakciji s lokalnim ljudima od kojih ćeš naučiti kako se taj jezik uistinu svakodnevno koristi
  • Kada biraš mjesto putovanja pokušaj ići tamo gdje je manja vjerojatnost da ljudi govore engleski ili bilo koji drugi jezik na kojeg bi se mogao osloniti i tako zanemariti njihov materinji jezik koji želiš naučiti
  • Ako postoji mogućnost pokušaj živjeti s lokalnim ljudima. Kada si stalno okružen turistima teško da ćeš prozboriti bilo koji drugi jezik umjesto engleskog
  • Čitanje – najjači alat u svladavanju svakog jezika. Kreni s vijestima jer one koriste ustaljene fraze i jednostavan jezik. Također, dječje slikovnice daju odličnu osnovu za svakog početnika :)