tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
LIJEČNIČKI PREGLEDI ZA SMJEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE
tip Savjet

LIJEČNIČKI PREGLEDI ZA SMJEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE

04.07.2018.

Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2018./2019. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema popisu koji se nalazi ovdje.

Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.

Studenti se na pregled u ambulanti naručuju telefonski.

Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.

Ukoliko studenti zbog zdravstvenih razloga trebaju smještaj u jednokrevetnu sobu mogu poslati zahtjev putem linka.