tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROJEKATA U RIJECI
tip Savjet

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROJEKATA U RIJECI

08.01.2019.

Na ovom se natječaju dodjeljuju financijska sredstva studentskim projektima iz kulture i umjetnosti. Natječaj je namijenjen financiranju produkcije, prezentacije, distribucije i medijacije programa u kulturi i umjetnosti od interesa za studentice i studente Sveučilišta u Rijeci.

Razdoblje podnošenja prijava je od 7. do 31. siječnja 2019. godine (do 12:00 sati).

Najveći iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom projektu je 15.000,00 kn.

Na natječaj se mogu prijaviti studentice i studenti Sveučilišta u Rijeci ili studentske udruge upisane u Registar studentskih udruga i drugih organizacija na Sveučilištu u Rijeci.

Prijave se vrše elektroničkim putem, ispunjavanjem obrazaca koji se nalaze na skc.uniri.hrPotpuna prijava mora imati ispunjena sva obavezna polja iz obrazaca za prijavu projekta te sve propisane priloge. Obavezne obrasce potrebno je dostaviti u sljedećim oblicima: narativni obrazac za prijavu u Word dokumentu (nepotpisan) te u pdf formatu (s potpisom prijavitelja/prijaviteljice) te financijski obrazac za specifikaciju troškova u Excel dokumentu. Potpunu prijavu potrebno je poslati e-poštom, na adresu skc@uniri.hr .

Obrazac za prijavu projekta sadrži sljedeće podatke:

 • osnovni podaci o voditelju/voditeljici projekta (ime i prezime, adresa, OIB, telefon, sastavnica), a ukoliko projekt prijavljuje studentska udruga, navodi se i naziv udruge, sjedište, godina osnivanja te broj članova,
 • vrsta projekta,
 • naziv projekta,
 • cilj projekta,
 • opis projekta,
 • vremenski okvir provedbe projekta,
 • popis aktivnosti (po mjesecima),
 • mjesto izvedbe projekta i mjesto prezentacije projekta na Kampusu,
 • popis suradnika/suradnica i način njihovog angažmana,
 • značaj projekta za studentice i studente,
 • predviđeni broj korisnika,
 • način promocije,
 • očekivani mjerljivi rezultati,
 • traženi iznos sredstava,
 • potpis voditelja/voditeljice projekta
 • pečat studentske udruge, ako projekt prijavljuje studentska udruga,
 • specifikacija troškova (najam opreme, putni troškovi i smještaj, radni i potrošni materijal, uredski i organizacijski troškovi, troškovi oglašavanja, honorari, ostali troškovi). Za edukacijsko-radioničke projektne kategorije iznos honorara može biti 80% od ukupnog budžeta, dok za sve ostale projektne kategorije može iznositi najviše 30% od traženog iznosa. Studentice i studenti uključeni u organizaciju projekta ne mogu potraživati honorare.

Sve ostale detalje o natječaju potraži niže na linku.

Detalji o natječaju