tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
POSJETI PENN STATE UNIVERSITY
tip Savjet

POSJETI PENN STATE UNIVERSITY

27.03.2017.

Pozivaju se studenti Sveučilišta u Splitu da dostave svoje molbe za posjet Penn State Universityju.

Prijaviti se mogu studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini do 30. rujna ostvarili najmanje 60 ECTS bodova, s prosjekom ocjena od najmanje 4,00 (normiranog s obzirom na ECTS bodove, zaokruženog na dvije decimale). Svi prijavljeni obavezno moraju aktivno znati engleski.

Vrijednost stipendije je 15.000 kuna, a ukupno ih se dodjeljuje 9.

Rok za prijave je 28. travnja.

Prijavi se