tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
POSJETI STUDENTSKI KONGRES "PREHRANA I KLINIČKA DIJETOTERAPIJA"
tip Savjet

POSJETI STUDENTSKI KONGRES "PREHRANA I KLINIČKA DIJETOTERAPIJA"

21.04.2017.

U organizaciji Studentske sekcije Hrvatskog liječničkog zbora i studentske udruge FOSS MEdRi održava se Osmi stdentski kongres „Prehrana i klinička dijatoterapija“ s međunarodnim sudjelovanjem.

Temelji kongresa su u istoimenom izbornom kolegiju koji je zbog znatiželje studenata i želje da se ukaže kako su nepravilna prehrana i debljina veliki zdravstveni problem prerastao u međunarodni kongres. Na kongresu sudjeluju studenti s medicinskih fakulteta iz Rijeke, Zagreba, Osijeka, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te s Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Cjelokupni program i prijave za kongres potraži niže na linku.

Prijave i program