tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI RH ZA 2019.
tip Savjet

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI RH ZA 2019.

23.07.2018.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • vizualnih umjetnosti
 • inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti
 • knjižnične djelatnosti
 • potpore izdavanju knjiga
 • izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija
 • književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga
 • književnih programa u knjižarama
 • muzejske djelatnosti
 • zaštite i očuvanja arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara
 • digitalizacije kulturne baštine
 • međunarodne kulturne suradnje
 • izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture

Prijave se podnose u razdoblju od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine, a dodatne detalje i prijavu potraži niže na linku.

Prijavi se