tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIJAVI RAD NA KONFERENCIJU O RETUŠIRANJU
tip Savjet

PRIJAVI RAD NA KONFERENCIJU O RETUŠIRANJU

23.01.2017.

Split je domaćin 4. međunarodne konferencije o retuširanju „4th International Meeting on Retouching of Cultural Heritage (RECH4)“ koja se održava 20. i 21. listopada u organizaciji RECH grupe i Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu.

Pozvani su svi nastavnici i studenti konzervacije-restauracije, muzejski konzervatori-restauratori, konzervatori-restauratori zaposleni u javnim ustanovama koje se bave konzerviranjem-restauriranjem, kao i oni koji rade u privatnoj praksi, da na konferenciji predstave rezultate svojih istraživanja i praktičnoga rada.

Rok za predaju sažetaka je 31. siječnja 2017.

Detalji o konferenciji i prijave