tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIJAVI SE NA BUSINESS MATCHMAKER
tip Savjet

PRIJAVI SE NA BUSINESS MATCHMAKER

26.03.2018.

Prijave za studenate ekonomskog usmjerenja na Business Matchmaker otvorene su 19. ožujka. Business Matchmaker projekt je koji studentima pruža mogućnost susreta “licem u lice” s potencijalnim poslodavcima. Naime, prvi Business Matchmaker održat će se 19. travnja 2018. u PDS dvoranama na Ekonomskom fakultetu - Zagreb s početkom u 9 sati.

Business Matchmaker omogućava studentima kontakt s budućim poslodavcima, a osim toga pomaže im i pri razvijanju sposobnosti i vještina samoprezentacije koje će im koristiti u procesima pronalaska stručne prakse, pripravništva ili posla. Na prisustvovanje događaju potiče se sve studente i studentice završnih godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (IV i V. godina studija). Za prijavu je potrebno poslati životopis te odabrati skupinu poduzeća unutar koje kandidat želi pristupiti selekcijskom postupku.

Broj studenata koji mogu prisustvovati događaju je ograničen, a studenti će se moći predstaviti ukupno 20 potencijalnih poslodavaca koji će biti podijeljeni u tri grupe. Prva faza upoznavanja poslodavaca i zainteresiranih studenata bazirana je na kratkim selekcijskim intervjuima u trajanju od 4 minute nakon kojih će poslodavci odabrane kandidate pozvati da sudjeluju u 20-minutnim intervjuima u popodnevnim satima. Nakon dva kruga intervjua studenti i poslodavci imat će priliku nastaviti druženje u neformalnoj atmosferi uz brojne dodatne sadržaje koji im se pripremaju.

Svi zainteresirani studenti ekonomskih usmjerenja mogu se prijaviti ili dodatno informirati niže na linku.

Informiraj se