tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIJAVI SE ZA STIPENDIJE GRADA DUBROVNIKA
tip Savjet

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJE GRADA DUBROVNIKA

13.02.2018.

Grad Dubrovnik dodjeljuje dvije vrste stipendije učenicima i studentima za školsku godinu 2017./2018.

Stipendija za studente s invaliditetom

Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (preddiplomski i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog ili izvanrednog studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji potpadaju pod jednu od sljedećih kategorija:

 • Studenti koji su osobe s invaliditetom čiji stupanj tjelesnog oštećenja iznosi 50% ili više
 • Studenti koji su osobe s invaliditetom, a koji su korisnici osobne invalidnine sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi

Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

 • za studente koji se školuju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz)
 • za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz)

Prijavi se

Stipendije za učenike i studente slabijeg imovinskog stanja

Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (srednjoškolsko obrazovanje odnosno preddiplomski studij i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog učenika odnosno studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji ispunjavaju uvjet prihoda utvrđen zaključkom gradonačelnika KLASA:604-02/18-01/04, UR.BROJ:2117/01-01-18-02 od 19. siječnja 2018. godine.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod veći od:

 • samac: 2.800,00 kuna
 • dvočlana obitelj: 3.900,00 kuna
 • tročlana obitelj: 5.200,00 kuna
 • četveročlana obitelj: 7.200,00 kuna
 • za svakog daljnjeg člana: +1.000,00 kuna

Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

 • za učenike koji se školuju u Dubrovniku – 320,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz)
 • za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika – 640,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz)
 • za studente koji se školuju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz)
 • za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz)

Prijavi se