tip event benefit search pin gift upload twitter menu mail angle-double-down angle-left angle-right facebook close check exclamation news
PRIJAVI SE ZA STIPENDIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2017./2018.
tip Savjet

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2017./2018.

01.03.2018.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018.

Stipendije se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

  • stipendije za izvrsnost - studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na studijskom programu za koji se prijavljuju (350 stipendija)
  • stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) (40 stipendija)
  • stipendije uspješnim studentima sportašima (10 stipendija)
  • stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa (100 stipendija)

Student se može prijaviti na natječaj samo u jednoj kategoriji, a ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10.000 kn.

Prijave na Natječaj traju od 28. veljače do 19. ožujka 2018. do 24 sata, a prijaviti se možeš putem linka niže.

Prijavi se